Novosti

Vinska kultura

Vinska kultura

Koreni proizvodnje vina najverovatnije potiču iz Persije. Egićani, Feničani, Grci i Rimljani su voleli jaka, puna vina, sa velikim sadržajem alkohola, koja su morali da razblažuju vodom. U Bibliji, vino

Read more